ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး အေမရိကန္မူ၀ါဒကို သက္ေရာက္မႈရွိဟု အိုဘားမားေျပာ | DVB