ေဒးဗစ္ဘက္ခမ္းသား ဘရြန္ကလင္းဘက္ခမ္းကို အာစင္နယ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို | DVB