အိုင္အက္စ္ စစ္ေသြးႂကြမ်ား ဆီးရီးယား သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တြင္းေဒသကို ထိန္းခ်ဳပ္ | DVB