ျပင္သစ္ႏ်ဴးကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖိုေပၚ ပ်ံသန္းခဲ့သည့္ Drone ေလယာဥ္မ်ားကို စံုစမ္းမႈျပဳလုပ္ | DVB