ကိုဘာနီၿမိဳ႕တိုက္ပဲြမ်ားတြင္ စစ္ကူေပးရန္ ကာ့ဒ္တပ္ဖဲြဲ႔၀င္မ်ား တူရကီႏိုင္ငံထဲ ေရာက္ရွိ | DVB