အီဘုိလာၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိေပမယ့္ ကမာၻ႔ကလပ္ၿပိဳင္ပြဲ ေမာ္ရုိကုိတြင္ က်င္းပမည္ | DVB