ထိုင္းလိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈ အစိုးရသက္ေသ ၃ ဦး လြတ္လပ္ခြင့္ေပး | DVB