ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ေရး တရားစြဲခံထားရသူ ၁၁ ဦးအမႈ တရားလုိမလာသျဖင့္ ထပ္မံရုံးခ်ိန္း | DVB