ကင္မရာခုိးယူသည့္ ဂ်ပန္ေရကူးသမား ၁၈ လ ပြဲကစားခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရ | DVB