ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းႀကီး ရွာေဖြေနမႈ ျမင္ကြင္း | DVB