တပ္သိမ္းေျမ ျပန္ရေရး ကန္႔ဘလူ ေတာင္သူ ၁ ေသာင္းခန္႔ ဆႏၵျပမည္ | DVB