က်ပ္သိန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ မူးယစ္ေဆးနွင့္ လက္နက္မ်ား ဖမ္းမိ | DVB