ဂ်ပန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရအဆင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္ | DVB