၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အင္းခ်မ္း အာရွအားကစားၿပိဳင္ပဲြ ေျမာက္ကိုရီးယား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ | DVB