မားစ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ အေယာက္ ၂၀ ရွိၿပီဟု ေဆာ္ဒီအစုိးရ ေၾကညာ | DVB