႐ုရွားလိုုလားတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ တိုုက္ဖ်က္ဖိုု႔နဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမား ဆန္႔က်င္မႈ စစ္ဆင္ေရး စတင္ဟု ယူကရိန္းသမၼတ ေျပာၾကား | DVB