အပူဒဏ္နဲ႔ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ လူနာ ၂ ဆ တက္ (ေမးျမန္းခန္း) | DVB