တရုတ္တြင္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ကူးစက္ခံရသူ ၂၁ ဦး ရွိၿပီ | DVB