ဗုံးသံသယျဖင့္ ဖမ္းထားသူကုိ ေကအန္ယူ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္း | DVB