ထုိင္းလြတ္ျငိမ္းခြင့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ လူေထာင္ခ်ီ ကန့္ကြက္ဆနၵျပ | DVB