ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမို့နယ္တြင္ မီးေလာင္ (ဓာတ္ပုံ) | DVB