လက္နက္ၾကီး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဖားကန့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ပိတ္ထားရ | DVB