တပ္မေတာ္သားအခ်ဳိ့ ထိုးၾကိတ္သျဖင့္ ကေလး ၁ ဦး ေသဆုံး | DVB