ေက်ာက္မဲျမို့နယ္တြင္ ေဒသခံတဦး မိုင္္းနင္းမိျပီး ဒဏ္ရာရ | DVB