ကရင္အမ်ိုး​သမီး​တဦး​ နိုင္ငံတကာထူး​ခၽြန္ဆု ရ | DVB